Aşağıdaki komut ile webserver kullanan kullanıcıları lisleteleyelim:

ps aux | grep ‘apache’

root@erhan:~# ps aux | grep 'apache' root 3540 0.0 2.5 382560 12976 ? Ss Dec05 0:09 /usr/sbin/apache2 -k start www-data 9152 0.0 12.1 393024 61048 ? S Dec05 0:59 /usr/sbin/apache2 -k start www-data 23937 0.0 12.2 394228 61392 ? S Dec06 0:07 /usr/sbin/apache2 -k start root 31083 0.0 0.1 9456 908 pts/0 S+ 05:08 0:00 grep --color=auto apache

Şimdi recursive biçimde wordpress’in kurulu olduğu dosya ve alt dosyalara haklarımızı tanımlıyoruz:

chown -hR www-data:www-data /var/sitem.com/public_html/wordpress/

www-data ve sitem.com/public_html/wordpress/ bölümünü kendi çıktınıza göre düzeltebilirsiniz.