Bu yazımda da , 16F628A’nın B portuna bağlı 8 ledin bir buton yardımıyla TEK ve ÇİFT olarak yapmayı anlatacağız. Assebmly döngü mantığını kavrama da yardımcı olacaktır. Sizde değişik kombinasyonlar deneyebilirsiniz. İki buton kullanabilirsiniz.

Program kodları:

;==ledyakson=25.01.2008======
;==ErhanHARMANKAYA===========
LIST P=16F628A
INCLUDE “P16F628A.INC”
_CONFIG _INTRCOSCNOCLKOUT &WDTOFF &PWRTEON &MCLREON &BODENOFF &LVPOFF &DATACPOFF &CPOFF
;
==============================
ORG h’00’ ;Burdan yazmaya başla
AYARLA
CLRF PORTB ;PORT B’nin bütün uçlarını temizle
BANKSEL TRISA ;BANK1’e geç
MOVLW h’FF’ ;Akü’ye FF koy
MOVWF TRISA ;Akü’nün içine TRISA’ya koy / A’nın bütün bitleri 1 yapıldı.-Giriş
CLRF TRISB ;B’nin bütün bitlerini 0 la- Çıkış yapıldı
BANKSEL PORTA ;BANK0’a geç
MOVLW h’FF’ ;aküye 00000111 koy
MOVWF CMCON ;porta ilk 3 giriş dijital I/O
TEST ;PortA 7. bit set mi etiketi
BTFSC PORTA, 7 ;PortA’nın 7. biti 0 ise aşağıya gir
GOTO CIFTYAK ;HAYIR
GOTO TEK
YAK ;EVET 0
TEKYAK
MOVLW b’10101010′ ;TEK sayı numaralı ledler yakılır 1-3-5-7
MOVWF PORTB
GOTO TEST
CIFT
YAK
MOVLW b’01010101′ ;çift sayılı ledler yaılır 0-2-4-6
MOVWF PORTB
GOTO TEST
END

;=================================

sıralı ledler

Yine yanlarında Yorum(Comment) olarak açıkladım kodları.

Yine projeye ait Assembly ve Hex kodlarını ayrıca Proteusta yapılmış Design dosyasını [ŞURADAN] indirebilirsiniz.

Bundan sonraki derste de 1 saniyelik süre oluşturma ve zamanlama döngülerini göreceğiz( yine hepberaber Smile )

Kolay gelsin hepinize…Wink