Güney Kore’de robotların ve insanların birbirlerini suiistimal etmesini önlemek amacıyla kanun hazırlanıyor.

Sony robot

Resmi yetkililerce verilen bilgiye göre, “Robot Ahlak Sözleşmesi” adı verilecek kanun, bu yıl içinde çıkarılacak. Sözleşme metni; uzmanlar, gelecek bilimcileri ve bir bilim kurgu yazarından oluşan özel komite tarafından hazırlanıyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet robotların rol ve fonksiyonlarına ilişkin davranış kurallarını belirlemeye çalışıyor, çünkü robotların yakın gelecekte parlak bir zekaya sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Güney Kore gibi nüfusu gittikçe yaşlanan toplumlarda, ‘düşünen’ robotlar yakında insanın can dostu olabilecek.

Güney Koreli yetkililer, ahlak kanununu hazırlarken ABD’li yazar Isaac Asimov’un 40’lı yıllarda belirlediği üç kuraldan esinleniyor: Robotlar insanlara saldırmamalı, insanların kötülük etmesine fırsat da vermemeli. Robotlar insanlara itaat etmeli. Robotlar kendilerini koruyabilmeli.

İnsansı robotların yapılmalarından sonra, Yeni Bir Çağa adım attığımızın artık resmileşmesi olarak nitelendirilebilir.