Bugün bir arkadaşım rica etti. Bir sitede yayınlanan ürünlerinin resimlerini bilgisayarına kaydetmek ve sonra televizyona yansıtıp saatlerce bakmak istemiş :)

Ben de bu mini Python scriptini hazırladım.

Gayet de güzel çalışıyor.

import urllib
import distutils.dir_util
import sys, os
from bs4 import BeautifulSoup 
import requests

pathname = os.path.dirname(sys.argv[0])#get current script path

with open("file.txt", "r") as ins: #read file for imagelinks
  for line in ins: # each line is a URL --sample URL https://venderfirm.theircdn.com/productimages/i/b2342arco34234de/[img][5][1].jpg
    urlsplit = line.split("/") 
    #print distutils.dir_util.mkpath(urlsplit[5]) #create a path for nonexisting barcode
    #print os.path.abspath(pathname)
    destPath = os.path.abspath(pathname)+'/'+urlsplit[5]+'/'+urlsplit[6]
    #print destPath
    #urllib.urlretrieve(line, os.path.abspath(pathname)+urlsplit[5]+"deneme.jpg")
    try:
      print line
      page = requests.get(line)
      print page.status_code
      if page.status_code != 200:
        print 'url not found'
      else:
        print 'URL FOUND AND DIRECTORY CREATED'
        print distutils.dir_util.mkpath(urlsplit[5])
        urllib.urlretrieve(line,destPath)
    except Exception,e:
      print e

Burada biraz garip de görünebiliyor.

Şuradan çekebilirsiniz.

https://github.com/erhanharm/Download-Image-from-UrlList-Python