Dün kendi sitem için kullanım da paylaşıyım dedim. Dilerseniz ChangeFreq ya da Priority değerlerini de içeriğin önemine ve değişimine göre dinamik hale getirebilirsiniz. Sonra bu dosyayı sitemap.php olarak kaydedip Google Webmaster Tools'da sitemap bölümüne oluşturduğunuz linki girerek test edebilirsiniz.

NOT: 10bin link'in üzerinde içerik varsa bu sayfaları ayırmanız gerekmektedir.

Buyurun,

<?php
header('Content-type: text/xml');
require_once 'api/include/Config.php';
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
<?php 
$connection=@mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
if($connection == null) echo "Error on SQL Connection.";
@mysql_select_db($dbad,$connection); 

$db_selected = mysql_select_db($database, $connection);
if (!$db_selected) {
 die ('Can\'t use db : ' . mysql_error());
}
  $query = "SELECT * FROM MessageData c 
   ORDER BY messageid DESC";
    $result = mysql_query($query)or die(mysql_error());
    if (!$result) {
     die('Invalid query: ' . mysql_error());
    }

    while ($row = @mysql_fetch_assoc($result)){

      $mesaj = mb_substr(htmlspecialchars($row['message']), 0,120, "utf-8")."...";
      $cleanurl = url_slug(mb_substr(htmlspecialchars($row['message']), 0,50, "utf-8"));
      $messageidd=$row['messageid'];
?>
<url><loc>https://www.siteniz.com/link/<?php echo $messageidd; ?>/<?php echo $cleanurl ?></loc><changefreq>daily</changefreq><priority>1.00</priority></url>
<?php
}
@mysql_close($connection);
?>
</urlset>