Php ile ilgileniyorsanız ve kalıcı bağlantı için uğraşıyorsanız vereceğim fonksiyon tam size göre.

Bu fonksiyon yardımıyla Türkçe karakterler içeren başlığınızı kolayca süzüp kalıcı bağlantı (permalink) oluşturabilirsiniz.

 
 setlocale(LC_ALL, ‘en_US.UTF8′);  
 function toAscii($str, $replace=array(), $delimiter=’-‘) {  
 if( !empty($replace) ) {  
 $str = str_replace((array)$replace, ‘ ‘, $str);  
 }

$clean = iconv(‘UTF-8’, ‘ASCII//TRANSLIT’, $str);  
 $clean = preg_replace(“/[^a-zA-Z0-9/_|+ -]/”, ”, $clean);  
 $clean = strtolower(trim($clean, ‘-‘));  
 $clean = preg_replace(“/[/_|+ -]+/”, $delimiter, $clean);

return $clean;  
 }