php metin işlemleriBildiğiniz üzere PHP ile bir çok işlemleri yapabilmekteyiz. Bunlardan en önemliside metinlerin boyunu kısaltma aradan harf seçme kelime seçme filtreleme vs. işlemleri…

Bunlardan arada en sık karşılaşacağımız fonksiyon substr() fonksiyonu olacaktır.

substr($deger, $baslingic, $buyukluk );

Burada yapılan işlem $belirle adlı değişkene atanmış herhangi bir değerin. $baslangic karakterinden başlayarak $buyuklu kadar parça almak demektir.

Örnek verirsek;

$deger= “erhan bugun okula gittimi”;

substr($deger,1,5);

yazıp işlem yaptığımızda farketeceksiniz gib “erhan” gibi bir sonuç çıkacaktır.

$yazi = substr($deger, -5); ,

Burdaki ifadede ise $yazi nin karşılığı $deger ‘e atanmış cumlu veya kelimenin son karakterinden başlayarak 5 adet geriye gitmek demektir.

*trim($deger); *

Fonksiyon gnel olarak bir eğişkenin başındaki ve sonundaki boşlukların atılmasını sağlar.

strlen();

Değişkenin kaç karakter içerdiğini bu fonksiyonla bulabilirsiniz. Örnek bir kullanımı:

Elinizde bir formunuz var ve bu forma 100 karakterden başka değer girilmesini istemiyorsunuz.

*if ( strlen($girilendeger) > 100 ){ *

*echo “100 den fazla karakter içeren değer var!!”;
} *

Şimdilik bu kadar başka derslerde görüşmek üzere Wink