Bazen GUID oluşturmamız gerekebiliyor. Sevdiğim ve kullandığım fonksiyonları paylaşmak adına da bunu ekliyorum. Hem ileride tekrar aramak için kendime de hatırlatma anlamında buraya ekliyorum.

function gen_uuid() {
  return sprintf( '%04x%04x-%04x-%04x-%04x-%04x%04x%04x',
    // 32 bits for "time_low"
    mt_rand( 0, 0xffff ), mt_rand( 0, 0xffff ),

    // 16 bits for "time_mid"
    mt_rand( 0, 0xffff ),

    // 16 bits for "time_hi_and_version",
    // four most significant bits holds version number 4
    mt_rand( 0, 0x0fff ) | 0x4000,

    // 16 bits, 8 bits for "clk_seq_hi_res",
    // 8 bits for "clk_seq_low",
    // two most significant bits holds zero and one for variant DCE1.1
    mt_rand( 0, 0x3fff ) | 0x8000,

    // 48 bits for "node"
    mt_rand( 0, 0xffff ), mt_rand( 0, 0xffff ), mt_rand( 0, 0xffff )
  );
}