Öncelikle DigitalOceans hesabınız yok ise bir adet edinmeniz gerekiyor. Farklı bir dedicated sunucu ya da VPS çözümü de kullanabilirsiniz tabi ama ekonomik olanı bu.

Hatta şu linkten kullanırsanız da bana küçük bir hediyeniz olmuş olur 🙂

https://www.digitalocean.com/?refcode=db06dd579740

JIRA kullanmamız için en az 2gb ram’li bir makina ihtiyacımız var. Ancak ben denemek için 512 MB ram’li bir sunucu konfigüre ettim

1

İşletim sistemi olarak Ubuntu 14.04 seçiyoruz.

2

Herhangi bir Application seçmemiz gerek yok.

Şimdi bir adet MySQL database ve user /password oluşturuyoruz

root@JIRA:~# sudo mysql -uroot -p Enter password: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 38 Server version: 5.5.38-0ubuntu0.14.04.1 (Ubuntu) Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. mysql>

Eğer MySQL kurulu değil ise şu komutu kullanarak MySQL kurulumu yapıyoruz.

root@ubuntu1404:~# apt-get install mysql-server-5.6

Kurulum bittikten sonra MySQL root şifresi ayarlıyoruz

root@ubuntu1404:~# mysql -uroot -p Enter password: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 45 Server version: 5.6.16-1~exp1 (Ubuntu)

Şimdi sıra Database , kullanıcı ve şifre’yi yaratmada :

mysql> create database jira_db; mysql> create user jirauser@localhost; mysql> set password for jirauser@localhost= password(‘jirapass’); mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON jira_db.* TO jirauser@localhost IDENTIFIED BY ‘jirapass’ mysql> FLUSH PRIVILEGES; mysql> exit;

Şimdi sura JIRA kurulum dosyasını JIRA sunucusundan çekip kendi makinamıza kopyalamada

root@JIRA:~# cd /tmp root@JIRA:/tmp# sudo wget http://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-6.3.7-x64.bin Connecting to www.atlassian.com (www.atlassian.com)|54.88.56.182|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently Location: https://my.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-6.3.7-x64.bin [following] 100%[=========================================>] 297,204,810 56.7MB/s in 5.4s 2014-12-09 10:29:36 (52.2 MB/s) - ‘atlassian-jira-6.3.7-x64.bin’ saved [297204810/297204810]

Dikkat etmeniz gereken bu dökümanı okurken yeni JIRA versiyonları çıkmış olabilir. Ona göre kurulum path’inin değiştirmeniz gerekecektir.

Aynı zamanda MySQL connector dosyasını da bir yandan çekmemiz gerekiyor

wget http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.1.32.tar.gz tar -xvzf mysql-connector-java-5.1.32.tar.gz chmod +x *.bin

Ok şimdi dosyalarımız da hazır 🙂 Sıra kurulumu başlatmada

root@JIRA:/tmp# chmod -R 755 atlassian-jira-6.3.7-x64.bin root@JIRA:/tmp# sh atlassian-jira-6.3.7-x64.bin Unpacking JRE ... Starting Installer ... Dec 09, 2014 10:34:26 AM java.util.prefs.FileSystemPreferences$1 run INFO: Created user preferences directory. Dec 09, 2014 10:34:27 AM java.util.prefs.FileSystemPreferences$2 run INFO: Created system preferences directory in java.home. This will install JIRA 6.3.7 on your computer. OK [o, Enter], Cancel [c] o

Kurulum başladı 😉

Starting Installer ... Dec 09, 2014 10:34:26 AM java.util.prefs.FileSystemPreferences$1 run INFO: Created user preferences directory. Dec 09, 2014 10:34:27 AM java.util.prefs.FileSystemPreferences$2 run INFO: Created system preferences directory in java.home. This will install JIRA 6.3.7 on your computer. OK [o, Enter], Cancel [c] o Choose the appropriate installation or upgrade option. Please choose one of the following: Express Install (use default settings) [1], Custom Install (recommended for advanced users) [2, Enter], Upgrade an existing JIRA installation [3] 1 See where JIRA will be installed and the settings that will be used. Installation Directory: /opt/atlassian/jira Home Directory: /var/atlassian/application-data/jira HTTP Port: 8080 RMI Port: 8005 Install as service: Yes Install [i, Enter], Exit [e] i

Kurulum bittiğinde de şu satırları konsol’da görmeniz gerekmektedir

Extracting files ... Please wait a few moments while JIRA starts up. Launching JIRA ... Installation of JIRA 6.3.7 is complete Your installation of JIRA 6.3.7 is now ready and can be accessed via your browser. JIRA 6.3.7 can be accessed at http://localhost:8080 Finishing installation ... root@JIRA:/tmp#

MySQL connector’u ilgili bölüme kopyalıyoruz

root@JIRA:/tmp/mysql-connector-java-5.1.34# cp mysql-connector-java-5.1.34-bin.jar ../../opt/atlassian/jira/bin

JIRA ‘ı başlatmak için kullanacağımız komut

root@JIRA:/tmp# service jira start

JIRA’yı durdurmak için kullanacağımız komut ise

root@JIRA:/tmp# service jira stop

JIRA’yı start ettiysek şimdi sıra tarayıcından http://:8080 adresine girip kurulumu tamamlamak.

3

4

6

7

Ve JIRA’nız hazır.

Workflow’lar ve eklentiler için ileride yazılar yazacağım.