AI ve Cloud servislerindeki rekabet ile Google ve IBM'den sonra dünya servis lideri Amazon, yapay zeka odaklı servisleriyle geliştiricilerin önünü açıyor.

Amazon, Amazon AI yapay zeka platformu ile, machine learning becerilerini sunuyor.

Amazon’un geliştirici semineri re:invent’te tanıttığı servisleri Amazon’un halihazırda şirket içinde kullandığı görsel tanımadan chatbot’lara farklı uygulamaları yer alıyor.

Geliştiriciler için sunulan araçlardan ilki Amazon Rekognition, geliştiricilerin görsel analizi uygulamalarına eklemelerini kolaylaştırıyor.

Artificial Intelligence tool'larına şöyle bir bakalım

Amazon Lex:

Amazon Lex, konuşma şeklinde yapay zeka soru cevapları hazırlayabileceğiniz ve Alexa ile aynı deep learning fonksiyonlarını kullanabileceğiniz bir platform.

Amazon Polly:

Amazon Polly ise herhangi bir text metni ses'e dönüştüren bir platform. Servis 24 farklı dilin 47 farklı insan sesiyle seslendirilmesine imkan tanıyor. Geliştiriciler dönüştürmek istedikleri istedikleri metni Polly API’a göndererek, ses dosyasını uygulamasına entegre edebiliyor.

Amazon Rekognition:

Amazon Rekognition resim işleme platformu. Verdiğiniz bir resim için size tag'ler dönüyor ve kullanabiliyorsunuz.