Bu yazımda da bir önceli yazıda bahsettiğim uygulamayı yapıyoruz. Konumuş şu şekilde:” PORTA’nın 0. ve 1. ucuna bağlı butonlardan 0. uca bağlı butona basınca yanan( ve yanık kalan) 1. pine bağlı butona basınca da tamamen sönen(sönük kalan) program”ı yazalım.

Kodları ilerde de yapacağım gibi yapıştırıyorum. Zaten yanında açıklamaları mevcut:

;led_yak_son===22.01.2008====== 
;ERHAN HARMANKAYA
 LIST P=16F628A 
 INCLUDE “P16F628A.INC” 
 __CONFIG _INTRC_OSC_NOCLKOUT &_WDT_OFF &_PWRTE_ON &_MCLRE_ON &_BODEN_OFF &_LVP_OFF &_DATA_CP_OFF &_CP_OFF 
 ;================================== 
 ORG h’00’ 
 BASLA 
 CLRF PORTB ;PORT B’nin bütün uçlarını temizle 
 BANKSEL TRISA ;BANK1’e geç 
 MOVLW h’FF’ ;Akü’ye FF koy 
 MOVWF TRISA ;TRISA’nın bütün bitleri 1 yapıldı.-Giriş 
 CLRF TRISB ;B’nin bütün bitlerini 0 la- Çıkış yapıldı 
 BANKSEL PORTA ;BANK0’a geç 
 MOVLW h’07’ ;aküye 00000111 koy 
 MOVWF CMCON ;porta ilk 3 giriş dijital I/O 
 KARSILAS 
 BTFSS PORTA,0 ;0. buton basılmış mı? 
 GOTO SONDUR ;hayır basılı değil 
 GOTO YAK ;evet basılı

YAK 
 BSF PORTB,0 ;ledi yak (RB0=1) 
 BTFSS PORTA,1 ;İkinci buton basılı mı 
 GOTO YAK ;basılı değil 
 GOTO SONDUR ;basılmış 
 SONDUR 
 BCF PORTB,0 ;ledi söndür (RB0=0) 
 GOTO KARSILAS 
 END

Proteus design dosyasını da yine Project.harmankaya.. adresindeki [şuraya] yüklüyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir.

Sevgiler…